Watches Automata : Jaquet Droz

รุ่น : Magic lotus automaton

แบรนด์ : Jaquet Droz

Watches Automata : Jaquet DrozWatches Automata : Jaquet Droz Magic lotus automaton _01
     “Some watches tell time, Some tell story” นาฬิกาหลายๆแบรนด์ เป็นมากกว่าเครื่องมือบอกเวลา แต่เล่าเรื่องราวความเชื่อที่ยึดมั่น หรือบอกรากเหง้าตัวตน จากจุดเริ่มต้นนักสร้างตุ๊กตากล (Automaton) ที่เคยถวายงานให้แก่กษัตริย์ปรัสเซียรวมถึงจีนอย่าง ปิแอร์ ฌาเคต์ โดรซ์ (Pierre-Jaquet Droz) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18  ได้ส่งต่อนวัตกรรมนาฬิากาเครื่องกล (Automaton) มายังแบรนด์นาฬิาฌาเคต์-โดรซ์ (Jaquet Droz ) ในปัจจุบัน
Watches Automata : Jaquet DrozWatches Automata : Jaquet Droz Magic lotus automaton _02
Magic lotus automaton เป็นนาฬิกาเครื่องกล (Automaton) ที่แรงบันดาบใจจากสระบัว หน้าปัดสีนิลแสดงเวลา ลายน้ำสลักบนหน้าปัดอย่างประณีต ผลิตออกมาเพียง 28 เรือนเท่านั้น องค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าปัดแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดของช่างนาฬิกาดอกบัวที่ทำจากเปลือกหอยมุก เกสสรประดับเพชรพลอย ตัวเรือนทำมาจากทองคำแดง (Red Gold) ขนาด 43 มิลลิเมตร จับเข้าคู่กับสายหนังจระเข้สีเขียวเข้ม
Watches Automata : Jaquet DrozWatches Automata : Jaquet Droz Magic lotus automaton _03
องค์ประกอบที่ใส่ลงไปนั้นมีความหมายและหน้าที่ แมลงปอที่บนเหนือกระแสน้ำนั้น บนบอกการทำงานพลังงานสำรอง (Power reserve) 68 ชั่วโมง เมื่อพลังงานหมดลง แมลงปอจะหยุดที่ใบบัวพอดี ปลาคาร์ป (Carp) สะบัดหางแหวกวายทันทีตามกลไกเครื่อง Cal.2653 AT2 ไม่เพียงการว่ายวนรอบเท่านั้น การเคลื่อนไหวของปลาคาร์ป (Carp) ที่ว่ายลอดดอกบัว พร้อมกระแสน้ำ เป็นการออกแบบกลไกการเคลื่อนไหวที่ถูกคิดมาไว้แล้วที่แยบยลในช่วงเวลา 30 วินาท
Watches Automata : Jaquet DrozWatches Automata : Jaquet Droz Magic lotus automaton _04
.
.
.
.
.
.


 

 

 

 

แหล่งอ้างอิง :
- https://www.jaquet-droz.com/en/watches/automata/magic-lotus-automaton-j032633270

- https://monochrome-watches.com/jaquet-droz-magic-lotus-automaton-review-price/
- https://images.app.goo.gl/SjAt6agX75t5uGRV9